NORDIC SKIN SHOP -VERKKOKAUPAN REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Yag Oy/Nordic Skin, Yrjönkatu 8 A 2, 00120 Helsinki

+358 (0) 400 265 239, info@nordicskin.net

REKISTERIN NIMI

Nordic Skin – asiakastietorekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Nordic Skinin asiakkaan ja Nordic Skinin välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus tai muu asiallinen yhteys.

Asiakasrekisterissä olevia tietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakaspalvelun kehittäminen ja parantaminen
 • viestinnän suunnitteleminen ja toteuttaminen
 • asiakassuhteen syventäminen ja siten paremman palvelun tarjoaminen

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus perustuu henkilötietolain 8 §:ään. Henkilötietoja käsitellään lainsäädännön sallimin tavoin.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:

 • asiakkaan nimi ja postiosoite
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • mahdollisia uutiskirjeitä ja tekstiviestien tilaamista koskevat tiedot
 • asiakkaaseen kohdistetut mahdolliset markkinointitoimenpiteet kuten asiakaskirjeet (max. 1-2 x kk)

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään verkkokauppaostojen ja asiakaskäyntien yhteydessä sekä mahdollisen uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä.

TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei luovuteta Nordic Skin -yrityksen ulkopuolelle. Tilauksen tehneen henkilön henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

EVÄSTEET

Kolmannet osapuolet (esim. Fonecta, Facebook tai Google) voivat käyttää evästeitä, majakoita ja muita tallennustekniikoita kerätessään ja vastaanottaessaan tietoja Nordic Skinin digikanavilla liikkuvien käyttäytymisestä ja käyttää näitä tietoja analyysipalveluiden tarjoamiseen ja mainosten kohdentamiseen. Nordic Skinin digisisältöjen käyttäjät voivat halutessaan kieltäytyä mainoksen kohdennukseen tarvittavien tietojen keräämisestä ja käytöstä.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisterin sisältämiä tietoja ei luovuteta sivullisille. Digitaalinen aineisto sijaitsee Nordic Skinin ulkopuolisella suojatulla palvelimella. Rekisteriin on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus. Rekisteriä ei säilytetä manuallisena.

TARKASTUSOIKEUS

Hakijalla on Henkilötietolain 26§:n mukaan oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu tietokantaan. Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa hakijan tulee ottaa yhteyttä Nordic Skinin asiakaspalveluun.

Yhteydenotto voi tapahtua:

 • sähköisesti info@nordicskin.net
 • postitse, jolloin kysymykset ja pyynnöt lähetetään osoitteeseen Nordic Skin, asiakaspalvelu, Yrjönkatu 8 A, 00120 HELSINKI

Hakijan henkilöllisyys varmennetaan ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä. Nordic Skinin lainmukainen velvollisuus on antaa tiedot kuukauden sisällä siitä, kun rekisteröity on kysynyt tietojensa perään. Tietojen tarkastus kerran vuodessa on maksutonta.

MUUT OIKEUDET

Verkkokaupan asiakkaalla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Mikäli henkilötietoja käsitellään asiakkaan suostumukseen perustuen, asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Nordic Skinille:

 • sähköisesti info@nordicskin.net
 • postitse, jolloin yhteydenotto tehdään osoitteeseen Nordic Skin, asiakaspalvelu, Yrjönkatu 8 A 2, 00120 HELSINKI